مدارک اخذ ویزای آفریقای جنوبی

مدارک اخذ ویزای آفریقای جنوبی

  • گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار از تاریخ سفر
  • سه قطعه عکس جدید رنگی (زمینه سفید 4*3)
  • معرفی نامه از محل کار با ذکر میزان حقوق به انگلیسی
  • صورتحساب بانکی سه ماهه با ذکر تاریخ افتتاح حساب به زبان انگلیسی
  • کپی سند مالکیت (در صورت موجود بودن)
  • تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت صحیح
  • کپی شناسنامه ( درصورتی که کودک زیر 18 سال باشد 2 نسخه ترجمه به زبان انگلیسی نیاز می باشد.)
  • ترجمه مدارک شغلی (جواز کسب و …)

این نوشته را به اشتراک بگذارید