مدارک اخذ ویزای برزیل

مدارک اخذ ویزای برزیل

  • گذرنامه با حداقل  شش ماه اعتبار از تاریخ سفر
  • گذرنامه‌ی قدیمی
  • سه قطعه عکس جدید رنگی، زمینه سفید با ابعاد 4 × 3
  • معرفی نامه از محل کار با ذکر میزان حقوق به انگلیسی
  • نامه‌ی اشتغال به تحصیل برای دانش‌آموزان و دانشجویان (به لاتین)
  • پرینت بانکی سه ماهه با ذکر تاریخ افتتاح حساب (به لاتین)
  • ترجمه رسمی سند مالکیت (در صورت موجود بودن)
  • ترجمه رسمی شناسنامه (به لاتین)
  • کودکان زیر 18 سال که با والدین خود سفر نمی‌ کنند و یا تنها با یکی از آنان سفر می‌نمایند، رضایت نامه‌ی محضری از هر کدام از والدین که در سفر آنان را همراهی نمی‌ نمایند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید